Het getal 80 in de praktijk van de ondergrond

Het getal 80 in de praktijk van de ondergrond

In het kader van het 80 jarig jubileum van de Vakgroep ONG en haar rechtsvoorgangers, zijn we in gesprek met Harry Sijkens werkzaam bij Rasenberg Kabels en Leidingen APK Group over een combinatie van opdracht voor het 80ste laadpunt, welke ook nog gevoed wordt vanaf een aansluiting van 3×80. Buiten dat we nu heel vaak het getal 80 zien, verklappen we alvast dat het gaat over het plaatsen en aansluiten van laadpalen, want de behoefte aan elektrisch rijden en daarmee de vraag naar oplaadpunten neemt toe.

Rasenberg Kabels en Leidingen is een van de onderdelen binnen de APK Group. Met de drie hoofddisciplines, kabelwerken, leidingwerken en boringen realiseert het bedrijf de aanleg van transportleidingen, distributienetten en nutsvoorzieningen en levert een bijdrage in de duurzaamheidsopgave en energietransitie. De laatste ontwikkeling bij hen is de uitbreiding van hun diensten naar de plaatsing en aansluiting van laadpalen.

De laadpaal

Er zijn 2 typen openbare laadpalen op de markt welke zich onderscheiden op het gebied van laadsnelheid. De meest voorkomende laadpaal in het straatbeeld is de paal op AC (wisselstroom). Deze palen kunnen rechtstreeks op het openbare net geplaatst worden zonder tussenkomst van verregaande technologie. Deze objecten leveren in de regel tussen de 11 en 22 kW per socket waarbij bij 11kW grofweg een 60km per uur en bij een een 22kW tot 120km per uur geladen kan worden. De tweede stroming laadpalen zijn degene op DC (gelijkstroom) waarmee hogere laadsnelheden mogelijk zijn. Deze objecten zijn nog minder bekend in de straat maar vinden de weg bij tankstations en grotere laadpleinen. De aansluitingen van deze typen brengen ook andere problemen met zich mee op het gebied van capaciteit. De kleinste van 50kW van deze DC typen kan nog via een 3x80A aansluiting op het openbare net gezet worden. De grotere vermogens dienen via andere constructies gevoed te worden.

Smart Charging

De huidige generatie laadpalen is tot een bepaalde hoogte smart. De paal kan communiceren met het voertuig over capaciteit, laadwijze en vermogen alsook met de backoffice over laadtijden, datalogging en zelfs storingen. Daar waar meerdere laadobjecten gebruik maken van dezelfde aansluiting kan dit uitgebreid worden met een loadmanagementsyteem (LMS). Deze systemen monitoren het huidige stroomverbruik en herschikken beschikbare capaciteit naar de achterliggende laadpalen. Zo blijft er een maximale laadcapaciteit gegarandeerd op elk object zonder dat de totale installatie overbelast raakt. Daarnaast kan het LMS voorzien in een prioritering van afnemers of een blokkade op gezette tijden.

De aansluiting

Openbare laadpalen worden rechtstreeks aangesloten op het elektriciteitsnet, middels een aansluiting variërend van 3x25A tot 3×80 Ampère, dit is dus de aansluitcapaciteit. De voorbereidingen bij de laadpaal, zoals het realiseren van een aardpen, het leggen van de kabel naar het bestaande distributienet, en het plaatsen van de elektrameter, worden zonder spanning uitgevoerd, op de laadpaal en op de kabel staat in deze fase dus nog geen stroom. Het maken van de aftakmof op het distributienet wordt onder spanning uitgevoerd. Na het realiseren wordt gemeten of de gewenste capaciteit aanwezig is. Als laatste wordt ook de fysieke omgeving aangepast, markering met borden en op het parkeervak dat je hier elektrisch kunt laden.

De 1e zal de 80ste zijn

Easycharge, exploitant van AC laadpalen in de (semi-) openbare ruimte, heeft haar eerste laadpaal “live” gebracht op het parkeerterrein van het Campanile hotel in Breda. Dit is tevens de 80e van Rasenberg-APK. Easycharge onderscheidt zich in de markt door de laadpalen, in de regel, aan te sluiten op het hoofdnet van de netbeheerder, waardoor zij de opdrachtgevers volledig ontzorgen door zowel alle kosten op zich te nemen, als ook eigen energie te leveren aan de laadpalen. Ook het beheer, onderhoud, helpdesk en storingsdienst worden volledig door Easycharge verzorgd. Voor de uitrol is er een partnership gesloten met de landelijk opererende installatiepartner Rasenberg-APK en Schneider Electric, leverancier elektronische componenten en volledig gepersonaliseerde laadvoorzieningen.

De monteur

Deze werkstroming vindt nu nog vaak in verschillende fasen plaats. Zo wordt de plaatsing gescheiden van de netaansluiting en wordt de aarding ook gescheiden van deze stromen. Om de uitvoering in 1 handeling binnen 1 ploeg te kunnen houden heeft de monteur die een laadpaal plaatst en aansluit extra kennis nodig ten opzichte van de reguliere BEI elektramonteur, om de bijbehorende werkzaamheden veilig en deskundig te kunnen verrichten. Zo moet hij in relatie tot het plaatsen van de laadpaal kennis hebben van regelgeving rondom aarding, installatiewerkzaamheden onder de NEN1010 en NEN3140 mogen uitvoeren, kennis hebben van datasystemen voor onder andere het loadmanagementsysteem én bij elke laadpaalleverancier een product cursus hebben gevolgd. Voor het realiseren van een complete aansluiting moet de dus monteur in het bezit zijn van een BEI aanwijzing, NEN aanwijzing en aanvullende cursussen van leveranciers. Het bedrijf moet CKB gecertificeerd zijn en een installateurskeur hebben. Zo richt Rasenberg het team in zodat plaatsen, aarden, aansluiten, data communiceren, doormeten en opleveren van de laadpaal kan worden uitgevoerd door dezelfde monteur

Ontwikkelingen

Ook bij het plaatsen van laadpalen en het realiseren van laadpleinen, is de drukte in de ondergrond een uitdaging. Ter voorkoming van graafschaden na aanleg worden de nieuwe aansluitingen digitaal ingemeten, waardoor de kwaliteit van de liggingsgegevens wordt vergroot. Voor het hele administratieve proces is er een eigen digitale formulier ontwikkeld, die de monteur stapsgewijs kan in en aanvullen met o.a. foto’s waarna een status van elk laadobject via een digitale mapsomgeving realtime volgbaar en inzichtelijk is. De doorontwikkeling van slimme laadpleinen naar nog slimmere laadpleinen, waardoor de communicatie met voertuigen, laadpaal en energienet wordt vergroot en uitgebreid waardoor vraag en aanbod optimaal op elkaar worden afgestemd. Een andere ontwikkeling die op de sector afkomt is het 24 uur lang, 7 dagen in de week, verhelpen van storingen aan laadpalen.

Voor meer informatie over het plaatsen van laadpalen en de opleidingen die nodig zijn, neem contact op met Harry Sijkens of Gijs Frijters.
Meer informatie over laadpalen en de ontwikkelingen zijn te vinden op de site van Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur. Voor meer informatie over de activiteiten en diensten van Easycharge, neem contact op met André Verhees.

Bron: Bouwend Nederland